Ghế LĐ cao cấp dòng SG

Hiển thị:
 • SG1020

  1,449,000 

  Mã s/p: SG1020
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa, bát 203.
  Kích thước: W650 x D650 x H1095 – 1150mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG1020B

  1,282,250 

  Mã s/p: SG1020B
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa, bát 216.
  Kích thước: W650 x D650 x H1095 – 1150mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG350

  1,351,250 

  Mã s/p: SG350
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa, bát 203.
  Kích thước: W620 x D710 x H1125 – 1180mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG350B

  1,184,500 

  Mã s/p: SG350B
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa, bát 216.
  Kích thước: W620 x D710 x H1125 – 1180mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG669

  1,535,250 

  Mã s/p: SG669
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa, bát 203.
  Kích thước: W650 x D710 x H1115 – 1240mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG669B

  1,362,750 

  Mã s/p: SG669B
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa, bát 216.
  Kích thước: W650 x D710 x H1115 – 1240mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG718

  1,328,250 

  Mã s/p: SG718
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng ghế làm bằng thép mạ.
  Kích thước: W575 x D670 x H1000 – 1125mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG900

  2,323,000 

  Mã s/p: SG900
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân nhôm đúc, tay nhựa.
  Kích thước: W640 x D650 x H1095 – 1150mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG901

  1,362,750 

  Mã s/p: SG901
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa.
  Kích thước: W650 x D670 x H1025 – 1070mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG903

  2,300,000 

  Mã s/p: SG903
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay nhựa sơn phủ mầu nhũ bạc.
  Kích thước: W650 x D700 x H1210 – 1265mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG904

  2,300,000 

  Mã s/p: SG904
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay nhựa sơn phủ mầu nhũ chì.
  Kích thước: W640 x D700 x H1215 – 1270mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG905

  2,633,500 

  Mã s/p: SG905
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhôm đúc.
  Kích thước: W650 x D750 x H1170 – 1225mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG908

  2,300,000 

  Mã s/p: SG908
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay nhựa sơn phủ mầu nhũ bạc.
  Kích thước: W630 x D720 x H1215 – 1270mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG910

  1,788,250 

  Mã s/p: SG910
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa.
  Kích thước: W640 x D740 x H1120 – 1175mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG912

  2,415,000 

  Mã s/p: SG912
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay nhựa sơn phủ mầu nhũ đồng.
  Kích thước: W660 x D730 x H1250 – 1305mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG913

  2,530,000 

  Mã s/p: SG913
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay nhựa sơn phủ mầu nhũ chì.
  Kích thước: W630 x D720 x H1215 – 1270mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG915

  2,208,000 

  Mã s/p: SG915
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Tay thép mạ ốp gỗ sơn, Chân bằng hợp kim nhôm.
  Kích thước: W630 x D710 x H1165 – 1220mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG916

  2,162,000 

  Mã s/p: SG916
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân bằng hợp kim nhôm.
  Kích thước: W740 x D670 x H1240 – 1295mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG918

  2,162,000 

  Mã s/p: SG918
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da CN. Chân tay bằng nhựa.
  Kích thước: W630 x D650 x H1190 – 1245mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG919

  2,242,500 

  Mã s/p: SG919
  Mô tả: Ghế cao cấp khung tựa nhựa bọc da công nghiệp. Chân thép mạ.
  Kích thước: W640 x D600 x H1220 – 1275mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG920

  3,024,500 

  Mã s/p: SG920
  Mô tả: Ghế da cao cấp, có cơ cấu ngả tựa và cơ cấu để chân nằm ngả thư giãn. Đệm tựa bọc da thật hoặc da CN. Chân hợp kim nhôm.
  Kích thước: W670 x D700 – 1590 x H880 – 1170mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • SG9700

  2,438,000 

  Mã s/p: SG9700
  Mô tả: Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhôm đúc.
  Kích thước: W600 x D700 x H1020 – 1075mm
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare

Xem tất cả 22 kết quả