Két bạc Hòa phát

Hiển thị:
 • KA100

  2,645,000 

  Mã s/p: KA100
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm tròn, ngăn phụ và 1 đợt cố định.
  Kích thước ngoài: W609 x D435 x H1005mm
  Kích thước trong: W480 x D280 x H748mm
  Trọng lượng: 135 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KA181

  5,336,000 

  Mã s/p: KA181
  Mô tả: Két đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm tròn, ngăn phụ và 2 đợt di động.
  Kích thước ngoài: W709 x D485 x H1200mm
  Kích thước trong: W579 x D334 x H945mm
  Trọng lượng: 256 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KA22

  1,552,500 

  Mã s/p: KA22
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa mã và đợt cố định.
  Kích thước ngoài: W415 x D340 x H609mm
  Kích thước trong: W296 x D200 x H374mm
  Trọng lượng: 62.5 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KA320

  8,441,000 

  Mã s/p: KA320
  Mô tả: Két đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm tròn, ngăn phụ và 2 đợt di động.
  Kích thước ngoài: W775 x D590 x H1400mm
  Kích thước trong: W646 x D435 x H1145mm
  Trọng lượng: 357 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KA40

  1,742,250 

  Mã s/p: KA40
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm tròn và đợt di động.
  Kích thước ngoài: W483 x D340 x H709mm
  Kích thước trong: W370 x D205 x H474mm
  Trọng lượng: 82.5 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KA40DT

  2,098,750 

  Mã s/p: KA40DT
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm tròn và đợt di động.
  Kích thước ngoài: W483 x D340 x H709mm
  Kích thước trong: W370 x D205 x H474mm
  Trọng lượng: 82.5 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KA54

  2,024,000 

  Mã s/p: KA54
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm tròn và ngăn phụ.
  Kích thước ngoài: W535 x D370 x H809mm
  Kích thước trong: W416 x D230 x H554mm
  Trọng lượng: 103.5 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KA54DT

  2,380,500 

  Mã s/p: KA54DT
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm tròn và ngăn phụ.
  Kích thước ngoài: W535 x D370 x H809mm
  Kích thước trong: W416 x D230 x H554mm
  Trọng lượng: 103.5 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KA72

  2,346,000 

  Mã s/p: KA72
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm tròn, ngăn phụ và 1 đợt cố định.
  Kích thước ngoài: W560 x D400 x H879mm
  Kích thước trong: W441 x D260 x H624mm
  Trọng lượng: 124 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KA72DT

  2,702,500 

  Mã s/p: KA72DT
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm tròn, ngăn phụ và 1 đợt cố định.
  Kích thước ngoài: W560 x D400 x H879mm
  Kích thước trong: W441 x D260 x H624mm
  Trọng lượng: 124 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KF100K1C1

  3,921,500 

  Mã s/p: KF100K1C1
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo bánh xe sắt di chuyển.
  Kích thước ngoài: W400 x D535 x H618mm
  Kích thước trong: W269 x D360 x H418mm
  Trọng lượng: 90 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KF100K1DT

  4,220,500 

  Mã s/p: KF100K1DT
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo bánh xe sắt di chuyển.
  Kích thước ngoài: W400 x D536 x H618mm
  Kích thước trong: W268 x D360 x H418mm
  Trọng lượng: 90 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KF120K1C1

  4,450,500 

  Mã s/p: KF120K1C1
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo bánh xe sắt di chuyển.
  Kích thước ngoài: W481 x D560 x H677mm
  Kích thước trong: W333 x D345 x H461mm
  Trọng lượng: 110 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KF120K1DT

  4,761,000 

  Mã s/p: KF120K1DT
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo bánh xe sắt di chuyển.
  Kích thước ngoài: W481 x D560 x H677mm
  Kích thước trong: W333 x D345 x H461mm
  Trọng lượng: 110 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KF120K2C1

  4,611,500 

  Mã s/p: KF120K2C1
  Mô tả: Két đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo bánh xe sắt di chuyển.
  Kích thước ngoài: W481 x D560 x H677mm
  Kích thước trong: W333 x D345 x H461mm
  Trọng lượng: 110 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KF135K1DT

  5,957,000 

  Mã s/p: KF135K1DT
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo bánh xe sắt di chuyển.
  Kích thước ngoài: W481 x D560 x H761mm
  Kích thước trong: W333 x D340 x H545mm
  Trọng lượng: 135 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KF135K2C1

  5,646,500 

  Mã s/p: KF135K2C1
  Mô tả: Két đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo bánh xe sắt di chuyển.
  Kích thước ngoài: W481 x D560 x H761mm
  Kích thước trong: W333 x D340 x H545mm
  Trọng lượng: 135 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KF168K1DT

  7,325,500 

  Mã s/p: KF168K1DT
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo bánh xe sắt di chuyển.
  Kích thước ngoài: W616 x D600 x H868mm
  Kích thước trong: W423 x D382 x H608mm
  Trọng lượng: 168 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KF168K2C1

  7,015,000 

  Mã s/p: KF168K2C1
  Mô tả: Két đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo bánh xe sắt di chuyển.
  Kích thước ngoài: W616 x D600 x H868mm
  Kích thước trong: W423 x D382 x H608mm
  Trọng lượng: 168 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KF190K1DT

  7,900,500 

  Mã s/p: KF190K1DT
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo bánh xe sắt di chuyển.
  Kích thước ngoài: W589 x D600 x H988mm
  Kích thước trong: W416 x D371 x H750mm
  Trọng lượng: 190 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KF190K2C1

  7,601,500 

  Mã s/p: KF190K2C1
  Mô tả: Két đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 1 đợt di động và ngăn kéo bánh xe sắt di chuyển.
  Kích thước ngoài: W589 x D600 x H988mm
  Kích thước trong: W416 x D371 x H750mm
  Trọng lượng: 190 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KF250K1DT

  10,350,000 

  Mã s/p: KF250K1DT
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, 2 đợt di động và 1 ngăn kéo bánh xe sắt di chuyển.
  Kích thước ngoài: W589 x D600 x H1265mm
  Kích thước trong: W418 x D371 x H1027mm
  Trọng lượng: 250 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KF250K2C1

  10,051,000 

  Mã s/p: KF250K2C1
  Mô tả: Két đứng có 2 khóa chìa, khóa mã, tay nắm, 2 đợt di động và 1 ngăn kéo bánh xe sắt di chuyển.
  Kích thước ngoài: W589 x D600 x H1265mm
  Kích thước trong: W418 x D371 x H1027mm
  Trọng lượng: 250 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare
 • KF35D

  2,449,500 

  Mã s/p: KF35D
  Mô tả: Két đứng có khóa chìa, khóa mã và 1 đợt cố định. Đế chân nhựa cố định.
  Kích thước ngoài: W305 x D374 x H444mm
  Kích thước trong: W233 x D210 x H329mm
  Trọng lượng: 35 kg (±10%)
  Sản xuất: Công ty Nội thất Hòa Phát.
  Phân phối: Công ty TNHH Vương Anh,156/2B Lê Văn Thọ, P11, Gò Vấp, Tp.HCM.
  Bảo hành: 1 năm.

  Xem chi tiết
  Compare

Hiển thị 1–24 trong 68 kết quả